PORWANIE RODZICIELSKIE

Porwanie rodzicielskie jest sytuacją, w której jedno z rodziców lub opiekunów posiadających pełną władzę rodzicielską bez woli i wiedzy drugiego z nich pod pretekstem krótkotrwałego pobytu wywozi lub zatrzymuje osobę małoletnią na stałe, pozbawiając tym samym drugiego rodzica lub opiekuna posiadającego pełną władzę rodzicielską możliwości utrzymywania kontaktu z małoletnim w przysługującym mu zgodnie z prawem zakresie.

 

W praktyce Kancelarii Adwokackiej, coraz częściej spotykamy się z sytuacjami, w których jedno z rodziców pozbawia drugiego z rodziców kontaktu z ich małoletnim dzieckiem, doprowadzając do porwania rodzicielskiego.

 

Kancelaria Adwokacka udziela wsparcia w podejmowaniu kroków prawnych w celu ustalenia miejsca pobytu dziecka, a także w celu zapewnienia powrotu dziecka

Telefon do adwokata: 

538 195 516

 

e-mail:

paulina.kornacka@adwokatura.pl

 

Adwokat Paulina Kornacka-Duda

Kancelaria Adwokacka

 

ul. Świętokrzyska 20 lok. 11

00-002 Warszawa

Copyright by Adwokat Paulina Kornacka-Duda Kancelaria Adwokacka 2021

Niniejsza strona www korzysta z plików "cookies", a także z usługi Google Analytics. 

Szczegóły zbierania i wykorzystywania danych znajdują się pod linkiem: www.google.com/policies/privacy/partners/