PRAWO ADMINISTRACYJNE

Zespół Kancelarii Adwokackiej z powodzeniem prowadzi sprawy przed organami administracji publicznej, a także przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

Adwokaci Kancelarii Adwokackiej sporządzają i wnoszą w imieniu Klientów Kancelarii skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a także skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Doświadczenie Kancelarii Adwokackiej pokazuje, że bardziej efektywnym rozwiązaniem dla Klientów jest zwrócenie się do Adwokata jeszcze przed wszczęciem postępowania przed organem administracji publicznej. Takie działanie zapewnia precyzyjne sformułowanie żądania (wniosku). Nawet jeżeli jesteśmy przekonani, że coś nam przysługuje, kluczowym jest sformułowanie żądania (wniosku), a także jego rzetelne uzasadnienie. Pomoc Adwokata wielokrotnie pozwala uniknąć konieczności sporządzenia odwołania czy też skargi do Sądu.

 

W sytuacji, gdy organ odmówił nam naszego uprawnienia lub nałożył obowiązek, z którym się nie zgadzamy i są ku temu podstawy prawne konieczne jest sporządzenie i wniesienie odwołania, a gdyby i to okazało się nieskuteczne - skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie - skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Zespół Kancelarii Adwokackiej posiada także doświadczenie w prowadzeniu spraw w trybach nadzwyczajnych, czyli wszczynanych, gdy decyzja jest już ostateczna. W przypadku, gdy decyzja jest obarczona wadami, ściśle określonymi przepisami k.p.a. albo jest niezgodna z naszym interesem lub interesem społecznym istnieje szansa złożenia do organu wniosku w trybie nadzwyczajnym.

 

 

Telefon do Adwokata:

+ 48 538 195 516

 

e-mail:

paulina.kornacka@adwokatura.pl

 

Adwokat Paulina Kornacka-Duda

 Kancelaria Adwokacka

 

ul. Świętokrzyska 20 lok. 11, 00-002 Warszawa

 

Copyright by Adwokat Paulina Kornacka-Duda Kancelaria Adwokacka 2021

Niniejsza strona www korzysta z plików "cookies", a także z usługi Google Analytics. 

Szczegóły zbierania i wykorzystywania danych znajdują się pod linkiem: www.google.com/policies/privacy/partners/