JAK NAPISAĆ I PODPISAĆ BEZPIECZNĄ, UCZCIWĄ I KORZYSTNĄ UMOWĘ?

Kontrakt, umowa regulująca stosunki pomiędzy dwoma, czasem trzema, a także większą liczbą podmiotów powinna precyzować najważniejsze kwestie pomiędzy stronami umowy. Umowa cywilna powinna także regulować kwestie, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a tak także już po wygaśnięciu umowy.

 

Jak napisać dobrą umowę?

Po pierwsze, należy określić strony, czyli kto zawiera umowę. Warto pamiętać, że im więcej danych określających stronę, tym precyzyjniej można taką stronę zidentyfikować. Szczególnie w przypadku nieoczekiwanych sytuacji, tj. chociażby przy braku porozumienia stron, gdy koniecznie jest podjęcie działań czy to mediacyjnych, przedsądowych czy to sądowych. 

Po drugie, należy prawidłowo i konkretnie określić przedmiot umowy, czyli to czego dotyczy umowa. Będzie to np. sprzedaż samochodu, przy czym konkretnie trzeba opisać ten sprzedawany samochód, tak aby nie było wątpliwości że chodzi o ten konkretny samochód, a nie o podobny, czy np. samochód sąsiada, albo żony. 

Kolejne, dodatkowe elementy umowy to już kwestie zależne od rodzaju umowy, czyli przy sprzedaży będą to rękojmia, gwarancja, prawo pierwokupu. Z kolei przy umowie najmu, będzie to kwestia podnajmu, nakładów itp. W umowach może pojawić się też kwestia zadatku, zaliczki, odstępnego, odsetek, klauzuli dotyczącej poufności, kara umowna i wiele innych.

Warto też zwrócić uwagę na czas trwania umowy, możliwość wypowiedzenia umowy, prawo do odstąpienia od umowy.

Wszystkie te kwestie w zasadzie zależą od rodzaju umowy i tego jak strony chcą uregulować stosunki między sobą, biorąc pod uwagę zasadę swobody umów, ale co istotne należy pamiętać o w granicach zakreślonych przez obowiązujące przepisy prawa dla danego stosunku prawnego.

W przypadku wątpliwości i pytań zapraszamy do kontaktu.

 

***

Kancelaria Adwokacka Adwokata Pauliny Kornackiej-Dudy w Warszawie specjalizuje się w dbaniu o interesy Klientów, zawierających różnego typu umowy cywilne. Negocjujemy treści umów, przygotowujemy projekty, jak i finalne wersje umów, analizujemy umowy, badamy ich zgodność z prawem, a także interesem naszego Klienta. Dochodzimy przed sądem roszczeń wynikających z zawieranych umów cywilnych. 

Katalog umów sporządzanych i opiniowanych przez Kancelarię Adowkacką

Adwokat Pauliny Kornackiej-Dudy w Warszawie:

 • umowa sprzedaży;
 • umowa zlecenia;
 • umowa o dzieło;
 • umowa o roboty budowlane;
 • umowa najmu;
 • umowa dzierżawy;
 • umowa użyczenia;
 • umowa pożyczki;
 • umowa zamiany;
 • umowa darowizny;
 • umowa ugody;
 • umowa spółki cywilnej. 

Copyright by Adwokat Paulina Kornacka-Duda Kancelaria Adwokacka 2021

Niniejsza strona www korzysta z plików "cookies", a także z usługi Google Analytics. 

Szczegóły zbierania i wykorzystywania danych znajdują się pod linkiem: www.google.com/policies/privacy/partners/