paulina.kornacka@adwokatura.pl

+ 48 538 195 516

EPIDEMIA WIRUSA SARS-CoV-2.

INFORMACJE ODNOŚNIE FUNKCJONOWANIA KANCELARII ADWOKACKIEJ 

W czasie trwania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, nasza Kancelaria Adwokacka funkcjonuje normalnie, tzn. przyjmujemy Klientów oraz prowadzimy ich sprawy. Spotkania z Klientami odbywają się przy zachowaniu reżimu sanitarnego (m.in. dezynfekcja rąk przed spotkaniem, maseczki ochronne, rękawice, zachowanie maksymalnej odległości).

 

Szczegółowe informacje dotyczące wymogów spotkania uzyskają Państwo podczas kontaktu z Kancelarią Adwokacką, zarówno telefonicznego, jak i za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

RZETELNOŚĆ  - ODWAGA - ZAANGAŻOWANIE

 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, Kancelaria Adwokacka Adwokata Pauliny Kornackiej-Dudy w Warszawie świadczy wyspecjaliznowaną obsługę prawną, dostosowaną indywidualnie do Państwa potrzeb.


Zapewniamy rzetelne i pomysłowe podejście do każdej sprawy.

Przyświecają nam takie wartości jak odwaga i honor w dbaniu o Państwa interesy.


Kancelaria Adwokacka Adwokata Pauliny Kornackiej-Dudy zlokalizowana jest w samym centrum Warszawy, nieopodal wejścia do stacji metra „Świętokrzyska” (M1 i M2).

ZESPÓŁ KANCELARII ADWOKACKIEJ

ADW. PAULINA KORNACKA-DUDA

Adwokat Paulina Kornacka-Duda studia prawnicze ukończyła z wyróżnieniem.  

 

Aplikację adwokacką odbyła w Izbie Adwokackiej w Warszawie i z wynikiem pozytywnym złożyła egzamin adwokacki uzyskując tytuł Adwokata.

 

Specjalizuje się w prawie cywilnym, szczególnie w prawie rodzinnym i prawie spadkowym, a także w dochodzeniu odszkodowań dla Klientów Kancelarii.

 

Zawód adwokata jest dla niej misją, do której podchodzi z największym zaangażowaniem.

ADW. SŁAWOMIR DUDA

Prowadzi spory sądowe oraz pozasądowe w sprawach cywilnych. Prowadzi sprawy majątkowe, w tym sprawy o dział spadku i zniesienie współwłasności. Występuje także jako obrońca w sprawach karnych...


więcej o Panu Mecenasie na stronie: www.adwokatslawomirduda.pl

SPECJALIZACJE:

Prawo rodzinne:

1) Porady prawne.

2) Prowadzenie spraw o:

 • Rozwód,
 • Separację,
 • Podział majątku,
 • Ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • Alimenty,
 • Kontakty z dzieckiem,
 • Wykonywanie władzy rodzicielskiej,
 • Przysposobienie,
 • Uznanie / zaprzeczenie  ojcostwa,
 • Rozliczenie konkubinatu.

Prawo spadkowe:

1) Porady prawne:

 • dziedziczenie testamentowe i ustawowe, 
 • podatek od spadku, 
 • długi spadkowe,
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego,
 • dziedziczenie gospodarstw rolnych.

2) Prowadzenie spraw o:

 • Stwierdzenie nabycia spadku,
 • Dział spadku i zniesienie współwłasności,
 • Zachowek,
 • Uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku.

Prawo administracyjne:

1) Porady prawne.

2) Prowadzenie spraw przed organami administracji publicznej.

3) Skargi do:

 • Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 • Naczelnego Sądu Administracyjnego.

4) Tryby nadzwyczajne:

 • Wznowienie postępowania,
 • Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej,
 • Stwierdzenie nieważności decyzji.

Prawo pracy:

1) Porady prawne.

2) Prowadzenie spraw o:

 • Roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane,
 • Ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • Odszkodowania dochodzone od pracodawcy,
 • Mobbing.

Prawo odszkodowawcze:

1) Porady prawne.

2) Prowadzenie spraw o:

 • odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu,
 • odszkodowania dla osób najbliższych z tytułu śmierci członka rodziny,
 • odszkodowania majątkowe z tytłu szkód wywołanych pożarami, powodziami itp.
 • odszkodowania z tytułu wypadków samochodowych.

Prawo rzeczowe:

1) Porady prawne.

2) Prowadzenie spraw o: 

 • Zasiedzenie,
 • Ustanowienie drogi koniecznej,
 • Zniesienie współwłasności,
 • Przywrócenie stanu zgodnego z prawem / stanu poprzedniego,
 • Zaniechanie naruszeń.

3) Sporządzanie umów dot. przeniesienia własności, ustanowienia służebności itd.

 

Opinie prawne:

sporządzanie pisemnych opinii prawnych we wszystkich powyższych sprawach

DANE KONTAKTOWE

DO KANCELARII ADWOKACKIEJ:

 

 

Adres Kancelarii Adwokackiej

 

ul. Świętokrzyska 20 lok. 11

00-002 Warszawa

 


Kontakt do Kancelarii Adwokackiej

Telefon do Adwokata:                                           

 +48 538 195 516 

+ 48 531 189 121

                                         

poczta e-mail: 

 • paulina.kornacka@adwokatura.pl
 • slawomir.duda@adwokatura.pl

Dojazd do Kancelarii Adwokackiej

 

 • metrem: M1, M2 (stacja "Świętokrzyska"),
 • tramwajem: 4, 15, 18, 35,
 • autobusem: 107, 111, 116, 127, 128, 175, 178, 222, 503, 518, 520,
 • pociągiem: w pobliżu dworce kolejowe - "Warszawa Centralna" i "Warszawa Śródmieście",
 • samochodem: dogodny parking od strony placu J. H. Dąbrowskiego (okolice ambasady Republiki Włoskiej)

Copyright by Adwokat Paulina Kornacka-Duda Kancelaria Adwokacka 2021

Niniejsza strona www korzysta z plików "cookies", a także z usługi Google Analytics. 

Szczegóły zbierania i wykorzystywania danych znajdują się pod linkiem: www.google.com/policies/privacy/partners/